Omwonenden van gepland lelieveld in Sevenum overwegen juridische stappen

3 maanden geleden gepubliceerd

Omwonenden van een gepland lelieveld in Sevenum overwegen juridische stappen te nemen tegen de Maasbreese agrariër Peter van Meijel, tenzij hij vrijwillig afziet van de bloembollenteelt. Ongeveer veertig omwonenden hebben hun weerstand tegen de lelieteelt op het veld tussen de Groote Molenbeek en de Dorperdijk in Sevenum geuit. Ze maken zich zorgen over de gezondheid van henzelf en hun kinderen als de bollenteelt dicht bij hun woningen plaatsvindt.

Gezondheidszorgen

Bij de teelt van lelies moet er wekelijks met bestrijdingsmiddelen gespoten worden. Van Meijel, die het veld heeft gepacht, is van plan van april tot en met september lelies te gaan telen. Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat resten van pesticiden, waaronder kankerverwekkende stoffen, zijn gevonden in de urine van omwonenden van akkers waar gespoten is. Hoewel de gevonden waarden binnen de gestelde normen bleven en de pesticiden wettelijk toegestaan zijn, blijven de omwonenden zich zorgen maken.

Natuurbescherming

De Groepgroep Sevenum, een lokale natuurvereniging, maakt zich vooral zorgen over de planten en dieren bij de Groote Molenbeek. Ze hebben echter aangegeven geen verdere stappen te ondernemen.

Juridische stappen

De omwonenden hebben meerdere gesprekken gevoerd met de teler, waarbij ook een wethouder van de gemeente Horst aan de Maas aanwezig was. Ze kregen echter niet de indruk dat de agrariër van de lelieteelt af wilde zien. Daarom overwegen ze nu de kwestie voor te leggen aan een onafhankelijk iemand, een rechter.

In een vergelijkbare zaak vorig jaar verbood een voorzieningenrechter in Assen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij lelieteelt in het Drentse Boterveen. De gezondheid van de omwonenden van de akker werd belangrijker geacht dan de winstgevendheid van de agrariër. Later stond een hogere rechter het gebruik van vier soorten pesticiden toch toe.

Gemeenteraad

In de gemeenteraad van Horst aan de Maas werd onlangs voorgesteld het gebruik van pesticiden bij de lelieteelt aan banden te leggen. De voorstellen kregen echter geen meerderheid in de raad. Peter van Meijel wilde enkel kwijt dat hij nog steeds met de omwonenden in gesprek is.